Dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái

Điều kiện tự nhiên

  • Diện tích: 423 ha
  • Địa hình và đặc điểm: tương đối bằng phẳng, chủ yếu là rừng Tràm Trắng, Cóc Đỏ và rừng ngập mặn, sông Rạch Tràm và vài hồ nước.
  • Giao thông: Có thể tiếp cận từ đường cao tốc Bắc Nam

(Hình ảnh quy hoạch 1)

(Hình ảnh quy hoạch 2)

(Hình ảnh quy hoạch 3)

ArrowArrow
ArrowArrow
ArrowArrow
Mô tả hình ảnh quy hoạch 1................
Slider